دبیرستان غیر دولتی دخترانه جوادالائمه (دوره اول)ناحیه 2 یزد
 
   
کادر آموزشی و علمی
 
نجمه مسعودی                           دبیر ریاضی
سیمین صاحب منشادی              دبیر علوم اجتماعی
الهه حبیبیان                               دبیر فرهنگ و هنر
وجیهه السادات میرزایی             دبیر ادبیات