دبیرستان غیر دولتی دخترانه جوادالائمه (دوره اول)ناحیه 2 یزد
 
   
مقررات
 

مقررات  انضباطی دانش آموز

طبق ماده 68 آئين نامه اجرايي مدارس دانش آموزان در دوران تحصيل موظفند موازين اسلامي ومقررات آموزش وپرورش را در اخلاق ورفتار خويش رعايت كنند كه اهم آنها به شرح زير است :

 

* رعايت شعائر ديني

 

* رعايت ادب واحترام نسبت به مدير  معاون  معلمان  مربيان و ديگر كار كنان

 

* رعايت حسن رفتار واخلاق وهمكاري با ساير دانش آموزان

 

* سعي شايسته در تحصيل  رعايت مقررات آموزشي وتربيتي  انجام فرائض ديني ومشاركت در فعاليت هاي اجتماعي

 

* حضور به موقع درمدرسه و خروج از آن در پاپان  ساعات  مقرر

 

* حضور مرتب  در مدرسه و كلاس در تمام مدتي كه مدرسه رسما داير است

 

* رعايت بهداشت و نظافت فردي وهمكاري با دانش آموزان ديگر ومسئولين مربوط در پاكيزه نگهداشتن فضاي مدرسه

 

* استفاده از لباس  كفش  جوراب ساده ومناسب واصلاح موي سر متناسب با شئون دانش آموزي براي پسران  و رعايت حجاب مناسب براي دختران

 

* خودداري از به كار بردن وسايل تجملي وآرايشي و پرهيز از همراه آوردن اشيا ئ گرانبها و وسايل غير مرتبط با امور تحصيلي به مدرسه

 

* خودداري  از خريد و فروش  در مدرسه  به  غير  از مواردي  كه  در آيين نامه شركت تعاوني دانش آموزي پيش بيني شده است

 

* مراقبت از وسايل شخصي واهتمام در حفظ ونگهداري اموال    تجهزات و   ساختمان   مدرسه    ( چنانچه دانش آموزي به وسايل و ساختمان مدرسه يا ساير دانش آموزان خسارت وارد آورد بايد خسارت وارده توسط دانش آموز يا ولي وي جبران شود)مقررات آموزشی کانون زبان.docx